Entry Post

Entry Module
Entry

Walang Bago

Post Content

Payapa pa rin ang araw. Nasa bakasyon pa siguro ang mga tao. Walang gaanong nagbago sa paligid.

Originally published in Happy Obituary 2006.

Comment Module
Comments

There are no comments.