Entry Post

Entry Module
Entry
Main Post Title

Sandals Na May Medyas

Post Header Aside
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation

Commenting is disabled.

Post Content

c. 1997

Nauso ang topsider na may medyas. Nauso ang balat na sandalyas na may butas-butas at strap na may medyas. Baduy daw sabi ng tiyo ko. Hindi ko sila ginaya. Jeprox ba? Baduy. Jologs sa panahon ngayon.

May kilala akong nagsusuot ng Birkis tapos medyas. Nagmula siya sa Davao at nag-aral sa Ateneo De Manila. Kawawang bata, hindi alam ang kalakalan sa Maynila.

Published in happyobituary.multiply.com on 14 March 2008 5:41 am.

Comment Module
Comments
Comments
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation

Commenting is disabled.

There are no comments.