Entry Post

Entry Module
Entry
Main Post Title

Pustahan Tayo

Post Content

Umaga. Ayoko pang magtrabaho kaya lumagi muna ako sa tindahan. Gabi. Nakipagpustahan si Tikling na iinumin ang isang baso ng beer dire-diretso. Talo siya.

Originally published in Happy Obituary 2006.

Comment Module
Comments
Comments

There are no comments.