Entry Post

Entry Module
Entry
Main Post Title

Paskong Pasiklab

Post Header Aside
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation

Commenting is disabled.

Post Content

Nagpunta ako sa Paskong Pasiklab. Perya-style na may rancho pa ng kabayo.

Nadiskubre ko ang kahalagahan ng tsaa noong isang gabi na magsalo kami ni Jelay ng raspberry tea.

Biyaheng Peyups sa lupain ng mga nakatambay na sasakyan.

Ang paborito kong sakayan sa karnibal ay ang karosa. Paborito ko lang tingnan. Ang masarap sakyan ay ang Ferris Wheel na walang bubong.

Originally published in Happy Obituary 2006.

Comment Module
Comments
Comments
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation

Commenting is disabled.

There are no comments.