Entry Post

Entry Module
Entry
Main Post Title

Kola

Post Header Aside
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation

Commenting is disabled.

Post Content

“Nay, pabili nga ng Virgin Red.”

“O, isang Virgin daw o.”

Hindi ko na makumpara ang pinagkaiba ng isang seksi mula sa isang birhen. Basta uhaw ako.

Originally published in Happy Obituary 2005.

Comment Module
Comments
Comments
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation

Commenting is disabled.

There are no comments.