Entry: Post

Entry Module
Entry

Imbisibol Wrestling Tali

Post Header Aside
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation Ability

Commenting is disabled.

Post Content

c. 1992

Tumakbu-takbo si Ian sa HELE subject namin. Tingin niya siguro wrestling ring ang klasrum. Nagpatalbog-talbog mula dulo pabalik. Napabarandal ang kanang kamay niya sa pakong nakausli sa pader.

Ngalngal siya. Tawanan kami.

From parlorgel.blogspot.com

Comment Module
Comments
Comments Header Aside
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation Ability

Commenting is disabled.

There are no comments.