Entry Post

Entry Module
Entry
Main Post Title

Imbisibol Wrestling Tali

Post Content

c. 1992

Tumakbu-takbo si Ian sa HELE subject namin. Tingin niya siguro wrestling ring ang klasrum. Nagpatalbog-talbog mula dulo pabalik. Napabarandal ang kanang kamay niya sa pakong nakausli sa pader.

Ngalngal siya. Tawanan kami.

From parlorgel.blogspot.com

Comment Module
Comments
Comments

There are no comments.