Entry: Post

Entry Module
Entry

Dila Ng Kidlat

Post Header Aside
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation Ability

Commenting is disabled.

Post Content

c. 1989

Bakit ang mga pinsan ko, pinapayagan ng nanay nila na maligo sa ulan, ako, hindi.

Dumungaw na lang ako sa bintana habang pinapanood ko silang naglalaro sa bakuran namin habang malamig ang buhos ng ulan.

Tinabihan ako ng nanay ko at kinumusta. Malungkot na mukha lang ang isinagot ko sa kanya.

Kumukulog, kumikidlat. Hinatak ako ng nanay ko para yumuko sa ilalim ng mesa. Nakita ko ang dila ng kidlat na bumungad sa bintana na kanina kong kinaroroonan.

From parlorgel.blogspot.com

Comment Module
Comments
Comments Header Aside
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation Ability

Commenting is disabled.

There are no comments.